کابینت های گلاس سفید قهوه ای. رنگ سفید نشان دهنده پاکی و تمیزی هست که فضای داخل آشپزخانه را دلنشین […]