این هتل با زیربنایی در حدود ۷۵۰۰۰ متر مربع در ۲۰ طبقه طراحی و ساخته شده است. بعد از افتتاح […]