این نوع دیوار پوش برخلاف مدل های روکش دار و چاپی هیچ گونه فرایند اضافه ای روی آنها انجام نشده […]