حمل هبلکس به خاط وزن پایین سرعت عمل کارگران را در انتقال بلوک هبلکس بالا می برد. شروع قیمت دیوار […]

همانند دیوار آجری از ملات ماسه سیمان برای چسباندن بلوک های سفالی استفاده می شود. آجر سفالی آجر فشاری آجر […]