دیوار پوش pvc متریالی است که می توان از آن برای پوشش دادن دیوار ها استفاده کرد. دیوار پوش های […]

این دیوارپوش pvc کاملا شبیه سنگ بوده و میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای سنگ های گران قیمت محسوب شود. دیوارپوش […]

این نوع دیوار پوش برخلاف مدل های روکش دار و چاپی هیچ گونه فرایند اضافه ای روی آنها انجام نشده […]