العربیه میلاد گودرزی سر دبیر تلویزیون اینرتنتی آوانت در توئیتر خود نوشت به دلیل فیلم برداری از دیوار خانه علی […]