بناي دروازه آجري و داراي يک سردر اصلي و دو راه ارتباطي در طرفين است. دروازه درب کوشک قزوین یکی […]

دروازه قرآن از زمان آل بویه تا کنون در همین مکان فعلی بارها ویران و تجدید بنا شده است. دروازه […]