دروازه قرآن یکی از نمادهای تأثیر قرآن بر زندگی مردم ایران است. دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای […]

در قدیم شیراز دارای 6دروازه بوده است هم اکنون در شیراز دروازهای به جز دروازه قرآن وجود ندارد اما مردم […]

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا. بر اثر وقوع سیل پنجم فروردین 98 در دروازه قرآن شیراز 21 […]