دروازه قرآن یکی از نمادهای تأثیر قرآن بر زندگی مردم ایران است. دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای […]

در قدیم شیراز دارای 6دروازه بوده است هم اکنون در شیراز دروازهای به جز دروازه قرآن وجود ندارد اما مردم […]

عکس هوایی از شیراز. نمای بسیار زیبای دروازه قرآن شیراز در شب دروازه قرآن یکی از نمادهای کهن شیراز با […]

این قرآن 17 منی در معروف ترین دروازه شیراز یعنی دروازه قرآن قرار داشت. باردیگر این دروازه با بلندنظری یکی […]