دروازه های تهران به بناهای استوار و بلند و فضاهای شهری پیرامون آنها گفته می شد که در گذشته در […]

به همت قرارگاه امام رضا علیه السلام و بچه های جهادی روح الله یه کار جهادی در تهران انجام شد. […]

ولي متاسفانه ويران کردن دروازه هاي تهران در زمان او صورت گرفت. در این پارک گروه های پراکنده ای از […]