دروازه تهران قدیم یکی از جاهای دیدنی قزوین است. ما یک مجموعه تولید محتوای چندرسانه ای هستیم. تصاویر تاریخی از […]

این دروازه در بیرو. معمار این دروازه استاد تقی محمدپور از معماران قدیمی و بنام دوره پهلوی اول و ابتدای […]

حال با گسترش بافت شهر درون آن قرار گرفته. سر در وسط دارای عرض و ارتفاع بیشتر و قوس است. […]

دروازه ی دیگر که با نام دروازه تهران شناخته می شود از نمادهای شهر قزوین محسوب می گردد و در […]