نوع دیگری از درب ها که مناسب برای درب های اتاق می باشند درب داخلی چوبی با روکش hdf است. […]