های اچ دی اف برای تولید درب ساختمانی برای نصب در ورودی آپارتمان یا درب اتاق ها اختصاص داده ایم. […]

بطور مثال کارخانجاتی که درب داخلی ساختمان hdf با رویه ترک درجه یک استفاده می کنند با کاخانجاتی که از […]

بطور مثال کارخانجاتی که درب داخلی ساختمان hdf با رویه ترک درجه یک استفاده می کنند با کاخانجاتی که از […]

نوع دیگری از درب ها که مناسب برای درب های اتاق می باشند درب داخلی چوبی با روکش hdf است. […]