سواری ایکس 33 نسبت به لیفان خشک تر بوده و تکان های بیشتری را به اتاق وارد می کند. با […]

لیفان x60 در سال ۲۰۱۰ میلادی به وسیله ی خودروسازی لیفان اولین خودروی کمپانی لیفان در سال ۲۰۰۵ میلادی رونمایی […]