مرسدس در این لحظه تمام طراحی و جزییات کابین نسل جدید اس کلاس با کد اتاق w223 را معرفی کرده […]

کرده و هنوز خیلی از آپشن ها مانند گرمکن یا سردکن نوشیدنی تلفن داخل اتاق مانیتور های بزرگتر نور پردازی […]