از نظر ظاهری کاملا با نسل های قبلی متمایز شده که از آن جمله می توان به پنجره جلو با […]