پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل. برای مشاوره آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه های دولتی. […]

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل. برای مشاوره آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه های دولتی. […]

امروزه با وجود مدرنیته بودن جامعه پزشکی اما هنوز مسئله وحشتناک داروی بیهوشی و عوارض آن چنان ترسی دامن افرادی […]