خانه معاصر ظهیرالاسلام یکی از ساختمان های قدیمی و یکی از خانه های تاریخی تهران است که در محله ی […]