گیاهی زیبا با رشد سریع و بالارونده. دراسنا از انواع گیاهان آپارتمانی سازگار با نور کم و با برگهای چرم […]