مهمانان vip از قبل اتاق خود را رزرو کرده و تیم فروش پذیرش را از این موضوع مطلع می کند. […]