اتاق فرار نفس نکش ارایه شده از تیم dimescape در منطقه استخر تهرانپارس واقع شده با تجربه ای متفاوت و […]

ما اتاق فرار زیاد رفتم میتونم بگم واقعا تو ۵ تای بهترین بود. شما باید معمای مربوط به بازی رو […]