سلام من خیلی اتاق فرار تو تهران رفتم و یکی از اتاق فرار هایی بود که دکورش مربوط به سناریو […]

4 تا 8 نفر درجه سختی. بیشتر معماهای این اتاق فرار تهران در سطح حرفه ای طراحی شده اند. گروه […]

همواره تلاش کرده ایم تا برترین اتاق فرار ترسناک در تهران باشیم و بر اساس سلیقه مخاطب کار کنیم. نوجوانان […]