دروازه ملل تخت جمشید

Diposting pada

دروازه ملل پرسپولیس یا تخت جمشید دارای یک ورودی اصلی و دو خروجی است. ارتفاع این بنا ۱۰ متر است.

Gate Of All Nations Persepolis Iran By Sebastia Ancient Ruins Ancient Architecture Ancient Civilizations

عکس های شما از تخت جمشید.

دروازه ملل تخت جمشید. همچنان كه گفته شد دروازه همه ملل وضعيت يك اتاق انتظار را داشته است. دروازه ملل نام كاخ كوچكی در شمال شرقی صفه تخت جمشید و جلوی پلكان ورودی است. دروازه ملل تخت جمشید ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ کاخ دروازه کشورها کاخ دروازه ملل کاخ انتظار کاخ دالان انتظار یا کاخ خشایارشا از کاخ های تخت جمشید بوده که در کنار پلکان ورودی و در کل در شمال غربی این ارگ پادشاهی جای گرفته است.

کاخ دروازه ملل در میان کاخ آپادانا پلکان ورودی تخت جمشید استحکامات شمالی تخت جمشید و خیابان سپاهیان بنا شده است در سمت شرقی جلوخان پلکان ورودی به فاصله ۲۲ متری از لبه صفه کاخ کوچکی به نام دروازه ملل وجود دارد. این بنا شامل تالاری با دیوارهای خشتی ستبر سه درگاه عظیم و چهار. در گذشته نمایندگان خارجی از این کاخ وارد تخت جمشید می شدند و سپس به سوی کاخ ها می رفته اند.

کاخ دروازه کشورها کاخ دروازه ملل کاخ انتظار کاخ دالان انتظار یا کاخ خشایارشا از کاخ های تخت جمشید بوده که در کنار پلکان ورودی و در شمال غربی این ارگ پادشاهی جای گرفته است. درگاه غربي راه ورود به درون تالار بوده است و دو درگاه ديگر راه خروج از آن. دروازه ملل کاخ کوچکی است که در مجموعه تخت جمشید قرار دارد.

دروازه ملل تخت جمشید هخامنشیان. بالای پلکان ها بنای ورودی تخت جمشید دروازه بزرگ یا دروازه خشایارشا یا دروازه ملل قرار گرفته است. کاخ دروازه کشورها کاخ دروازه ملل کاخ انتظار کاخ دالان انتظار یا کاخ خشایارشا از کاخ های تخت جمشید بوده که در کنار پلکان ورودی و در کل در شمال غربی این ارگ پادشاهی جای گرفته است.

اطلاعات راجع به نام این کاخ از روی سنگ. نمایندگان اقوام تابع در ایران پس از انتظار در کاخ دروازه ملل از درب خروجی وارد کاخ آپادانا می شدند. داده های امروزی درباره نام این کاخ از.

تخت جمشید Achaemenid Architecture Unesco World Heritage Site Shiraz Iran

The Entrance To The Ancient City Of Persepolis In Iran Persepolis Came To Power Around 500 Bc And Embodied The Achaemenid Ancient Persia Ancient Architecture

Iranmustsee On Instagram Xerxes Palace Is Located In The Ruins Of The Ancient City Of Persepolis Marvdasht Ancient Persian Achaemenid Ancient Persia

8 Best Archaeological Sites Of The World Which Are Not So Known Achaemenid Shiraz Iran Persian Empire

8 Best Archaeological Sites Of The World Which Are Not So Known Iran Travel Shiraz Iran Iran

دروازه ملل Leaning Tower Of Pisa Landmarks Natural Landmarks

Persepolis تخت جمشید Bull Bearded Men Natural Landmarks

Gate Of Nations دروازه ملل Shiraz Iran Gate National

تخت جمشید Tourist Attraction Seattle Skyline Tourist

Ancientorigins Gate Of All Nations Persepolis Iran The Fact Cyrus The Great Literally Had A Gate For All Nati Ancient Ancient Civilizations Ancient Persia

Persepolis Building An Empire Ancient Persian Landmarks

Persepolis تخت جمشید On Instagram Gate Of All Nations Persepolis Achaemenid Period Fars Iran دروازه همه ی کشورها دروازه ی م Cyrus The Great Achaemenid Photo

Gate Of All Nations Persepolis تخت جمشید Takht E Jamshid Shiraz Iran Ancient Near East Epic Of Gilgamesh Shiraz Iran

تخت جمشيد Persian Empire Seattle Skyline New York Skyline

تخت جمشید Perspolis Ancient Persia World Heritage Sites Ancient Architecture

دروازه ملل تخت جمشيد Persian Empire Tattoos Model

Persepolis Gate Of All Nations Iran Ancient Near East Iran Travel Persian Culture

Persepolis Iran Fars Shiraz تخت جمشید دروازه ملل Shiraz Iran Persian Architecture Ancient Aliens

جاذبه های گردشگری ایران On Instagram تخت جمشید یا پارسه یا پرسپولیس پرسه پلیس هزارستون صدستون و یا چهل منار نام یکی Shiraz Iran Sassanid Iran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *